آرشیو شهادت

 • شهادت امام پنجم روز هفتم ذیحجه در سال 114 هجری رخ داده در سال 117 و سال 116 هم نوشتهاند ولی اصح اقوال قول اولاست – در روضۀالواعظین رحلت آن […] 0

  شهادت امام باقر علیه السلام

  شهادت امام پنجم روز هفتم ذیحجه در سال 114 هجری رخ داده در سال 117 و سال 116 هم نوشتهاند ولی اصح اقوال قول اولاست – در روضۀالواعظین رحلت آن […]

  ادامه ...

 • بهترین پارچه برای کفن پارچه از جنس پنبه با رنگ سفید است. از امام صادق علیه السلام روایت است که پارچه کتان برایبنیاسراییل و پارچه پنبهای برای امت محمد صلی […] 0

  پارچه ی کفن امام باقر علیه السلام

  بهترین پارچه برای کفن پارچه از جنس پنبه با رنگ سفید است. از امام صادق علیه السلام روایت است که پارچه کتان برایبنیاسراییل و پارچه پنبهای برای امت محمد صلی […]

  ادامه ...

 • شهادت امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام پس از عمری تلاش در میدان بندگی خدا و احیای دین و ترویج علم و خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی، در […] 0

  شهادت امام باقر علیه السلام

  شهادت امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام پس از عمری تلاش در میدان بندگی خدا و احیای دین و ترویج علم و خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی، در […]

  ادامه ...

 • امام گرامی باقر العلوم،هفتم ذیحجهی سال 114 هجری در پنجاه و هفتسالگی در زمان ستمگر اموی هشام بن عبد الملک مسموممن امشب جهان را بدرود خواهم گفت،هم اکنون پدرم را […] 0

  شهادت امام باقر علیه السلام

  امام گرامی باقر العلوم،هفتم ذیحجهی سال 114 هجری در پنجاه و هفتسالگی در زمان ستمگر اموی هشام بن عبد الملک مسموممن امشب جهان را بدرود خواهم گفت،هم اکنون پدرم را […]

  ادامه ...

 • اشارهچنانچه دیدیم موثقین مورخین درباره رحلت آن حضرت و مسمومیت او اتفاق دارند و فقط اختلاف در دو موضوع است یکی قاتل و مسموم کننده و دیگر سال وفات و […] 0

  در شهادت امام باقر علیه السلام

  اشارهچنانچه دیدیم موثقین مورخین درباره رحلت آن حضرت و مسمومیت او اتفاق دارند و فقط اختلاف در دو موضوع است یکی قاتل و مسموم کننده و دیگر سال وفات و […]

  ادامه ...

 • / احمد ترابی امام باقر (ع) پس از عمری تلاش در میدان بندگی خدا و احیای دین و ترویج علم و خدمات اجتماعی به جامعه1) به شهادت رسیدند. در سال […] 0

  شهادت امام باقر (ع)

  / احمد ترابی امام باقر (ع) پس از عمری تلاش در میدان بندگی خدا و احیای دین و ترویج علم و خدمات اجتماعی به جامعه1) به شهادت رسیدند. در سال […]

  ادامه ...

 • شهادت امام پنجم روز هفتم ذیحجه در سال 114 هجری رخ داده در سال 117 و سال 116 هم نوشتهاند ولی اصح اقوال قول اول است – در روضهالواعظین رحلت […] 0

  سال وفات امام باقر علیه السلام

  شهادت امام پنجم روز هفتم ذیحجه در سال 114 هجری رخ داده در سال 117 و سال 116 هم نوشتهاند ولی اصح اقوال قول اول است – در روضهالواعظین رحلت […]

  ادامه ...

 • قطب راوندی در خرایج از ابیبصیر نقل میکند که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم فرمود پدرم مریض شد در شدتمرض که ما بر حال او بیمناک شدیم […] 0

  شهادت امام محمد باقر علیه السلام

  قطب راوندی در خرایج از ابیبصیر نقل میکند که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم فرمود پدرم مریض شد در شدتمرض که ما بر حال او بیمناک شدیم […]

  ادامه ...

 • امام باقر علیه السلام با طرح مرموز و مخفیانهی هشام بن عبدالملک، مسموم شده و به شهادت رسید، ولی زهر دهنده و چگونگی آن به روشنی مشخص نیست.بعضی می نویسند: […] 0

  شهادت امام باقر

  امام باقر علیه السلام با طرح مرموز و مخفیانهی هشام بن عبدالملک، مسموم شده و به شهادت رسید، ولی زهر دهنده و چگونگی آن به روشنی مشخص نیست.بعضی می نویسند: […]

  ادامه ...

 • در حالی که بیشتر نویسندگان سال 114 را سال شهادت باقر العلوم علیهالسلام مینگارند [28] دیدگاههای بسیاری دیگر نیز در منابع به چشم میخورد [29] در این گونه موارد که […] 0

  شهادت امام باقر

  در حالی که بیشتر نویسندگان سال 114 را سال شهادت باقر العلوم علیهالسلام مینگارند [28] دیدگاههای بسیاری دیگر نیز در منابع به چشم میخورد [29] در این گونه موارد که […]

  ادامه ...