آرشیو از دیدگاه قرآن

 • مفسران و دانشمندان علوم قرآنی با توجه به معنای لغوی «تفسیر» دربار آن، تعاریف گوناگون ارائه کرده‌اند. آن‌ها برآنند که تفسیر همان روش فهم قرآن و روشن ساختن مفاهیمکتب تخصصی، […] 0

  معنای اصطلاحی تفسیر در قرآن

  مفسران و دانشمندان علوم قرآنی با توجه به معنای لغوی «تفسیر» دربار آن، تعاریف گوناگون ارائه کرده‌اند. آن‌ها برآنند که تفسیر همان روش فهم قرآن و روشن ساختن مفاهیمکتب تخصصی، […]

  ادامه ...

 • اشارهمحمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن یعقوب عن ابن رئاب عن ابی عبیده الحذاء عن ابی عبدالله (ع) قال: اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. […] 0

  سوره‌های عزائم و بیان حکم آن‌ها

  اشارهمحمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن یعقوب عن ابن رئاب عن ابی عبیده الحذاء عن ابی عبدالله (ع) قال: اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 121سبب نزول سوره عبسبرگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری 0

  سوره عبس

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 121سبب نزول سوره عبسبرگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 133«وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ» [7]و آن گاه که جان‌ها به هم در پیوندد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله […] 0

  سوره التکویر

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 133«وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ» [7]و آن گاه که جان‌ها به هم در پیوندد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 107«وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً» [1]سوگند به فرشتگانی که [از کافران به سختی جان ستانند.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله […] 0

  سوره النازعات

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 107«وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً» [1]سوگند به فرشتگانی که [از کافران به سختی جان ستانند.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 89«عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ» [1 3]دربار چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ، که دربار آن با هم اختلاف […] 0

  سوره النبا

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 89«عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ» [1 3]دربار چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ، که دربار آن با هم اختلاف […]

  ادامه ...

 • ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبییندر مسیر تاریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمالنبیین از نو آغاز شد یک دسته از […] 0

  نبوت خاصه و عامه

  ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبییندر مسیر تاریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمالنبیین از نو آغاز شد یک دسته از […]

  ادامه ...

 • متن روایت‌1- حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید، قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری، عن علیّ بن اسمعیل، عن […] 0

  سوره التوحید و سبب نزول آن‌

  متن روایت‌1- حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید، قال: حدثنا محمد بن یحیی العطار، عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری، عن علیّ بن اسمعیل، عن […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 149«فِی أَیِّ صُورَهٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ» [8]و به هر صورتی که خواست، تو را ترکیب کرد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما […] 0

  سوره الانفطار

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 149«فِی أَیِّ صُورَهٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ» [8]و به هر صورتی که خواست، تو را ترکیب کرد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 187«وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» [3 و 2]و به روز موعود، و به گواه و مورد گواهی [سوگند].متن روایت‌1- ابی قال: حدثنا احمد بن ادریس عن عمران […] 0

  سوره البروج

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 187«وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» [3 و 2]و به روز موعود، و به گواه و مورد گواهی [سوگند].متن روایت‌1- ابی قال: حدثنا احمد بن ادریس عن عمران […]

  ادامه ...