آرشیو از دیدگاه قرآن

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 149«فِی أَیِّ صُورَهٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ» [8]و به هر صورتی که خواست، تو را ترکیب کرد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما […] 0

  سوره الانفطار

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 149«فِی أَیِّ صُورَهٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ» [8]و به هر صورتی که خواست، تو را ترکیب کرد.برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما […]

  ادامه ...

 • اشاره1 محمد بن الحسین عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن عمر بن دینار عن ابان بن تغلب عن ابی جعفر (ع) قال: إن رسول الله (ص) اقرع […] 0

  سوره العادیات و سبب نزول آن‌

  اشاره1 محمد بن الحسین عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن عمر بن دینار عن ابان بن تغلب عن ابی جعفر (ع) قال: إن رسول الله (ص) اقرع […]

  ادامه ...

 • هر چند که قرآن به زبان عرب و بر اسلوب متداول کلام آنان، نازل شده است «1» و خود بدین حقیقت اشاره دارد «2» بنابراین در بسیاری موارد، پیام کلی […] 0

  تفسیر واژه‌های قرآنی‌ زمان باقرین

  هر چند که قرآن به زبان عرب و بر اسلوب متداول کلام آنان، نازل شده است «1» و خود بدین حقیقت اشاره دارد «2» بنابراین در بسیاری موارد، پیام کلی […]

  ادامه ...

 • علم به اسباب نزول جز از راه روایت و سماع حاصل نمی‌گردد «4». و نا آگاهی از آن، در بسیاری موارد، فرد را در فهم احکام دینی، امور اعتقادی و […] 0

  اسباب نزول در تفسیر صادقین (ع)

  علم به اسباب نزول جز از راه روایت و سماع حاصل نمی‌گردد «4». و نا آگاهی از آن، در بسیاری موارد، فرد را در فهم احکام دینی، امور اعتقادی و […]

  ادامه ...

 • متن روایت‌1 اخرج البیهقی فی الدلائل عن محمد بن علی قال: کان القاسم ابن رسول الله (ص) قد بلغ ان یرکب علی الدابه ویسیر علی النجیبه فلمّا قبضه الله قال […] 0

  سوره الکوثر و سبب نزول آن‌

  متن روایت‌1 اخرج البیهقی فی الدلائل عن محمد بن علی قال: کان القاسم ابن رسول الله (ص) قد بلغ ان یرکب علی الدابه ویسیر علی النجیبه فلمّا قبضه الله قال […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 235«وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ» [4- 1]سوگند به سپیده دم، و به شب‌های دهگانه، و به جفت و تاق، و به شب، وقتی […] 0

  سوره الفجر

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 235«وَالْفَجْرِ وَلَیَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ» [4- 1]سوگند به سپیده دم، و به شب‌های دهگانه، و به جفت و تاق، و به شب، وقتی […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 89«عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ» [1 3]دربار چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ، که دربار آن با هم اختلاف […] 0

  سوره النبا

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 89«عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ» [1 3]دربار چه چیز از یکدیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ، که دربار آن با هم اختلاف […]

  ادامه ...

 • ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبییندر مسیر تاریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمالنبیین از نو آغاز شد یک دسته از […] 0

  نبوت خاصه و عامه

  ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبییندر مسیر تاریخ انبیاء دیدیم که بحث نبوت با ظهور خاتمالنبیین از نو آغاز شد یک دسته از […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 155برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری 0

  سوره المطففین

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 155برگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 121سبب نزول سوره عبسبرگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری 0

  سوره عبس

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 121سبب نزول سوره عبسبرگرفته از کتاب روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام نوشته خانم لاله افتخاری

  ادامه ...