آرشیو از دیدگاه قرآن

 • علم و فضلی که به چهل سال دلم جمع آوردترسم آن نرگس فتانه به یک جا ببرد (حافظ)در اوراق جداگانهای راجع به علم و دین که یک حقیقتی هستند غیرقابل […] 0

  علم دین در قرآن

  علم و فضلی که به چهل سال دلم جمع آوردترسم آن نرگس فتانه به یک جا ببرد (حافظ)در اوراق جداگانهای راجع به علم و دین که یک حقیقتی هستند غیرقابل […]

  ادامه ...

 • در تفسیر کلام خداوند پس از قرآن کریم- که نخستین مأخذ تفسیر و گرانمایه‌ترین ابزار فهم آیات الهی است- سنت از جایگاه خاصی برخوردار است، زیرا پیامبر (ص) بیش از […] 0

  تفسیر قرآن به سنت زمان باقرین (ع)

  در تفسیر کلام خداوند پس از قرآن کریم- که نخستین مأخذ تفسیر و گرانمایه‌ترین ابزار فهم آیات الهی است- سنت از جایگاه خاصی برخوردار است، زیرا پیامبر (ص) بیش از […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 211«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» [1]نام والای پروردگار خود را به پاکی بستای.متن روایت‌1- قال الباقر (ع): اذا قرأت «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» فقل: «سبحان ربی الاعلی» […] 0

  سوره الاعلی

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 211«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» [1]نام والای پروردگار خود را به پاکی بستای.متن روایت‌1- قال الباقر (ع): اذا قرأت «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی» فقل: «سبحان ربی الاعلی» […]

  ادامه ...

 • زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توأم با رنجها و ناهمواریهاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد. […] 0

  صبر و پایداری در قرآن

  زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توأم با رنجها و ناهمواریهاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد. […]

  ادامه ...

 • بزرگترین و مهمترین منبع و وسیله‌ای که می‌توان قرآن را با آن تفسیر کرد، خود قرآن است، به دلیل آن که مواعظ، قصص، احکام و حکمت‌های قرآن، در سور مختلف […] 0

  تفسیر قرآن به قرآن‌

  بزرگترین و مهمترین منبع و وسیله‌ای که می‌توان قرآن را با آن تفسیر کرد، خود قرآن است، به دلیل آن که مواعظ، قصص، احکام و حکمت‌های قرآن، در سور مختلف […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 385«وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» [3- 1]سوگند به عصر [غلب حق بر باطل ، که واقعاً انسان دستخوش […] 0

  سوره العصر

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 385«وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» [3- 1]سوگند به عصر [غلب حق بر باطل ، که واقعاً انسان دستخوش […]

  ادامه ...

 • اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 199«وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ» [3- 1]سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. و تو چه دانی که اختر شبگرد چیست؟ آن اختر […] 0

  سوره الطارق

  اشارهکتب تخصصی، ج‌5، ص: 199«وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ» [3- 1]سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. و تو چه دانی که اختر شبگرد چیست؟ آن اختر […]

  ادامه ...

 • پیامبر (ص) از جانب خداوند بر تزکیه مردم و تبیین و تعلیم قرآن و حکمت فرمان یافت و این مأموریت را پس از خود به ائمه (علیهم السلام) سپرد. آنان […] 0

  تفسیر و روش تفسیری باقرین (ع)

  پیامبر (ص) از جانب خداوند بر تزکیه مردم و تبیین و تعلیم قرآن و حکمت فرمان یافت و این مأموریت را پس از خود به ائمه (علیهم السلام) سپرد. آنان […]

  ادامه ...

 • سلام؛ یعنی سلامتی و درود خدا. سلام؛ یعنی رحمت و برکت. سلام از واژههای زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و جان را صفا میبخشد. سلام […] 0

  سلام خدا در قرآن

  سلام؛ یعنی سلامتی و درود خدا. سلام؛ یعنی رحمت و برکت. سلام از واژههای زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و جان را صفا میبخشد. سلام […]

  ادامه ...

 • زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توام با رنجها و ناهمواریهاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد. […] 0

  صبر و پایداری در قرآن

  زندگی انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی توام با رنجها و ناهمواریهاست. خدای سبحان از زندگی انسان این گونه تعبیر میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد. […]

  ادامه ...